Postavičky z balónov.

3D postavičky z balónikov prispejú k spestreniu a oživeniu každého priestoru, do ktorého sú umiestnené. Majú oveľa širšie použitie než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Okrem detských osláv dokážu aj výborne reprezentovať firmu (ak sú samozrejme “oblečení” do firemných farieb) tým ,že budú priťahovať pozornosť potenciálnych zákazníkov.

Máte otázky?

0905 423 325

peter.malcho@yahoo.com