Podpora predaja a PR.

Balónová výzdoba na PR akcie

Potrebuje vytvoriť zaujímavú inštaláciu pre propagáciu a zviditeľnenie Vašich produktov? Balónová výzdoba pritiahne viac pozornosti ako akýkoľvek iný propagačný materiál. Skúste podporiť predaj pomocou balónikov!

Máte otázky?

0905 423 325

peter.malcho@yahoo.com